Čtvrtek

11. 6. 

Julské AlpyPo vyložení kol, převlečení a nezbytném briefingu jsme vyrazili na cestu kolem 10. hodiny. Počasí bylo slunečné, první fotky byly v okolí jezer, poté jsme kousek sjeli a zabočili doprava směrem k slovinské hranici, která byla vzdálena asi 3 kilometry. U hranice jsme si vyfotili hraniční kámen, otočili jsme zpět a po asfaltované cyklostezce se vydali do Tarvisia, kde jsme se po cca 10 km jízdy napojili na cyklostezku Alpe - Adria, jenž je v tomto úseku vedena po tělese bývalé železnice a povrch je opravdu luxusní asfaltový. Pořád na západ, přes Valbrunu až do Pontebby, kde se trasa stáčí na jih. Cestou jsme fotili o stošest - hory, řeky Fellu a později řeku Tagliamento, dálnici, mosty a hlavně tunely, jichž i na trase cyklostezky bylo nepočítaně. U Chiusaforte se stezka stáčí opět západním směrem a podél řeky, respektive v této částí v úbočí nad řekou, míří na Resiuttu, kde čekal autobus a my vzali zavděk studeným pivem. To už jsme měli za sebou téměř 60 km, sluníčko pěkně připalovalo, teplota byla jistě hodně přes třicet. Kousek za Resiuttou samostatná cyklostezka končila a dál vedla po silnicích, většinou s malým provozem. My jsme zůstali na levém břehu řeky Fella až do Venzone (dalo se jet i po druhém břehu), kde jsme chvíli zastavili, protože Venzone je malou Provence - všude samá levandule. Když jsme vyjeli z městečka, přejeli jsme po mostě do Pioverna na pravý břeh řekyTagliamento a po silničce, zpočátku ve stínu přilehlé hory, pokračovali jižním směrem přes Bordano až do Braulins, kde jsme se po mostě vrátili na levý břeh a po chvíli vjeli do Gemony, kterou jsme projeli až k železniční trati. Za podjezdem pod tratí jsme zatočili doleva a podél železnice dojeli k hotelu Da Willy, kde čekal autobus. V tomto hotelu bydlela část zájezdu, my jsme bydleli v centru v hotelu Pittini, v podstatě na stejné ulici, ale o kilometr zpět a tam nás Ilona převážela najatým autem. Měli jsme za sebou téměř 88 km v opravdu horkém dni po celonoční jízdě autobusem a tak jsme po očistě a večeři z vlastních zásob padli za vlast poměrně brzo. 

ZPĚT                                                        DALŠÍ DEN