Dánsko 3. den, Ne 5. 8.

Ráno nás autobus popovezl až na skalisko Bulbjerg, kde se nachází opevnění, které vybudovali Němci během druhé světové války. Podél pobřeží jsou podobné bunkry každou chvilku. Chvíli jsme se na skalisku zdrželi, udělali pár fotek a poté jsme vyrazili na kolo, obligátně po cyklostezce č. 1, tentokrát většinou po místních komunikacích. Dojeli jsme do městečka Hanstholm, kde jsme však žádné městečko nenašli, pouze přístav pod skálou. Tak jsme to celé objeli a vystoupali nahoru k majáku, kde jsme se asi hodinku zdrželi. Nedaleko bylo sice pár baráčků, ale nebyl důvod tam jet. Po odpočinku jsme sjeli opět dolů k moři a po houpavé cyklostezce vedoucí podél silnice, která lemovala pobřeží, jsme dojeli za městečko Klitmoller do Nystrup Camping. Tentokrát jsme najeli cca 53, opět byla v kempu nevelká zoo, kozičky a malá černá prasátka.

ZPĚT                                                                                           DALŠÍ DEN