Jižní Itálie 1. den, Po 25. 5. 

Naše cesta Římem začala nákupem lístků na metro (Metrebus Roma) a zhruba kolem půl osmé jsme na stanici Mammolo nastoupili na linku B, kterou jsme dojeli na stanici Termini, kde jsme přestoupili na novější linku A a jeli na stanici Ottaviano – S. Pietro. Po Via Ottaviano a Via de Porto Angelika jsme pak došli k vatikánským hradbám a Branou Andělů jsme vstoupili na Náměstí Sv. Petra, které je řešeno jako všeobjímající náruč, jíž dominuje basilika Sv. Petra. Vzhledem k tomu, že návštěvě Říma byl věnován jeden den, jsme vynechali Vatikánská muzea se Sixtinskou kaplí, a věnovali jsme se pouze prohlídce chrámu Sv. Petra, který jsme si prošli včetně podzemních prostor, kde navěky odpočívá spousta papežů. Nezapomněli jsme se dotknout chodidla sochy Sv. Petra v bazilice, pořídili spousty fotek a pokračovali jsme dále po Via della Conciliazione k hradu Sv. Adělů (Castel Sant Angelo), který jsme si z vnějšku nafotili a vydali jsme se po stejnojmenném mostě (Ponte Sant Angelo) přes Tiberu. Po nábřeží jsme došli k dalšímu mostu Ponte Umberto I., odkud jsme uličkami došli na náměstí Piazza Navona, jež je vybudováno na ruinách antického stadionu, což předurčuje jeho tvar. Dnes je to nejkrásnější barokní náměstí v Římě, lemují ho paláce a venkovní kavárny a krášlí okázalé barokní fontány. Dodnes je centrem společenského života. Po krátké prohlídce jsme dalšími uličkami došli na Piazza della Rotunda, jemuž vévodí Panteon, chrám všech bohů, nejlépe zachovalá antická stavba v Římě, kterou nechal vybudovat pravděpodobně císař Hadrián v I. století. Za obdélníkovým vstupem se nachází kopule, která je osvětlena pouze oculem, otvorem na vrcholku kopule. V podlaze jsou pak vidět kanálky na odvedení dešťové vody. V současné době je uvnitř kopule křesťanský kostel. Kousek od panteonu na Piazza della Minerva je sloup od Berniniho s exotickým slonem nesoucím obelisk. Od Panteonu jsme pokračovali kolem Hadriánova chrámu, jenž tvoří dnes průčelí burzy. Další zastávkou bylo Piazza Colonna, což  je římské náměstí v rione Colonna v centru města. Je pojmenováno po mramorovém sloupu Marka Aurelia, který zde stojí od roku 193. Bronzová socha sv. Pavla, která korunuje sloup, byla dodána v roce 1589 na rozkaz papeže Sixta V. Starořímská Via Lata (nyní Via del Corso) prochází skrz náměstí. Náměstí má obdélníkovitý půdorys. Severní stranu zabírá palác Chigi, původně rakousko-uherská ambasáda, nyní sídlo italské vlády. Přešli jsme přes Corso, dlouhou třídu od Piazza del Popolo k Monumentu Viktora Emanuela II. a došli jsme k největší a nejslavnější římské fontáně Fontana di Trevi. Barokní Fontána di Trevi je největší fontánou v Římě - na výšku má 25,9 m a na šířku 19,8 m. Fontána leží na místě křižovatky tří vodních cest, kde stál akvadukt zásobující vodou celý Řím. Hlavním stavitelem byl Nicola Salvi a stavba fontány Di Trevi mu trvala třicet let (1732 - 1762). Fontána je vytesána z mramoru a představuje Oceána (bůh moře) stojícího na veliké mušli, která je tažena mořskými koňmi, voda okolo jakoby přetéká přes pobřežní krajinu. Fontáně dominuje vysoký oblouk di Trionfo nazývaný “Království oceánů”. Na tomto místě také končí starověký vodovod Aqua Virgo (z r. 19 př. n. l.), který přiváděl vodu do nových římských lázeňských komplexů. Od fontány jsme pak zamířili k Piazza Venezia, kde de facto začíná starověké centrum. Kapitol na jižním výběžku kapitolského pahorku kdysi ztělesňoval symbolické centrum římského světa. Právě tady stojí tři nejvýznamnější chrámy ve městě. Byly zasvěceny Jupiterovi, ochránci Říma, Minervě, bohyni moudrosti, a Junoně Monetě (Varovatelce). Pod Kapitolem se rozprostírá Forum Romanum, někdejší ohnisko politického, společenského a obchodního života a soudnictví, dále císařská fóra, vystavěná v době, kdy se zvyšoval počet obyvatel Říma, a Koloseum, středisko zábavy. Nad Forem se zvedá pahorek Palatin, kde podle legendy v 8. století před Kristem založili Romulus a RemusŘím a který byl více než 400 let sídlem císařů.Minuli jsme palác Venezia a kolem Monumentu Viktora Emanuela II. jsme zamířili na schodiště Cordonata, jehož vrchol střeží sochy Kastora a Polluka a které ústí na lichoběžníkové Piazza del Campidoglio. Geometrickou dlažbu náměstí, fasády okolních budov i schodiště Cordonata koncipoval sám Michelangelo. Po dalším schodišti jsme vystoupali k Palazzo Nuovo a prošli jsme na terasy, odkud se nám otevřel výhled na Traianovo forum se sloupem a tržnicí a Augustovo Forum, jež jsou naproti přes ulici Via dei Fori Imperiali, na naší straně pak Caesarovo Forum, část Forum Romanum a celý výhled uzavírá Colosseo. Měli jsme dostatek času na focení všech antických skvostů ze všech možných úhlů, a když jsme ukojili své fotografické choutky, sestoupili jsme kolem vlčice na sloupu v ulici Via di S. Pietro trochu níž a pokochali jsme se pohledem na Forum Romanum - kurie (replika římského senátu), chrám Kastora a Polluka, oblouk Septimia Severa, Titův oblouk a zbytky ostatních památek. Za tím vším se tyčí pahorek Palatin, někdejší rezidence císařů a aristokratů s rozvalinami domů a paláců. Prošli jsme dolů na Via dei Fori Imperiali, po které jsme došli až ke Koloseu, vedle kterého je ještě Constantinův oblouk. Měli jsme chvilku na obejití Kolosea a pak jsme již pomalu končili návštěvu rozpáleného Říma (celý den bylo dost přes 30°C). Naproti Koloseu je stanice metra, tam jsme nastoupili a bez přestupování jsme dojeli na naší stanici na okraji Říma, kde čekal na parkovišti autobus, a kolem půl páté jsme vyrazili na cestu do Sorrenta. Jednalo se o téměř 300 km, šoféři, ačkoliv jeli dle navigace, sjeli u Neapole na jinou dálnici, takže jsme pak museli v podvečer kličkovat městečky přeplněnými auty. Nakonec jsme kolem půl deváté večer dorazili do našeho hotelu Mediterraneo, docela špičkovému zařízení s velikým bazénem, plnou lednicí pití a klimatizací. Unaveni z nočního cestování a celodenního chození po Římě jsme se vysprchovali, rychle něco zhltli a padli do postele.

ZPĚT                                                                                             DALŠÍ DEN