Čt, 30. 5.

Ráno jsme autobusem zamířili opět na „Palouk“, tentokrát bez mlhy a deště a po vyložení kol jsme zamířili opět na Pupnat. Projeli jsme Pupnatem a na jeho konci najeli na silničku, která prudce klesala k severnímu pobřeží. Sjeli jsme k moři a ve vesničce Kněže jsme zabočili doleva na pobřežní silničku, která nás dovedla do Račišče, kde silnička končí. Tady jsme si dali sklenku vína, chvíli poseděli a vyrazili zpět, odkud jsme přijeli. Po zhruba čtvrthodince jízdy se spustil liják s takovou intenzitou, že než jsem si stihl obléct nepromokavou bundu, tak jsem byl skrz naskrz. Stáli jsme pod olivovníkem, který nám však téměř žádnou ochranu neposkytoval, a tak když polevil nejprudší déšť pokračovali jsme v cestě pobřežní silničkou směrem na město Korčula. Pršelo skoro celou cestu, přestalo až před Korčulou. Autobus byl zaparkovaný nad městem, dojeli jsme k němu a od něj jsme pak sjeli dolů do Korčuly, kde jsme si dali nejdříve sklenku vína a poté se projeli okružní silnicí po hradbách. Prošli jsme se kouskem starého města a pak vystoupali opět nad město, ale místo k autobusu jsme zamířili doleva do Lumbardy, kterou jsme také před 20 lety navštívili. V Lumbardě je velké kotviště jachet, udělali jsme si pár fotek a vrátili se zpět k zaparkovanému autobusu, který nás dopravil na hotel.

ZPĚT                                                                                      DALŠÍ STRÁNKA

Relive 'Korčula, den 4.'