So, 17. 6.

Po snídani jsme vyrazili na sever, hned za městem kolem budyšínské přehradní nádrže. Cestou bylo nepočítaně vodních ploch různé velikosti, až za Uhystem jsme dojeli k té opravdu velké, k nám dobře známému jezeru Bärwalderelektrárnou Boxberg na protilehlé straně.  Náš oblíbený stánek na břehu, kde mívali levné jídlo, změnil majitele a sortiment, a tak jsme pokračovali v cestě kolem jezera, tentokráte po levém břehu, neboť po pravém jsme to kdysi jeli s Luborem. Po dosažení severního okraje jsme zatočili od jezera doleva a podél silnice a vojenského prostoru pokračovali v cestě. Od jezera zhruba 15 km to byla cesta, kterou jsme znali ze zájezdu Lužická jezera, potom jsme odbočili na Spreewitz a podél řeky dojeli až do Sprembergu, kde jsme nalezli azyl v hotelu na náměstí a tam jsme i povečeřeli.

ZPĚT                                                                            DALŠÍ

Relive 'Bautzen - Spremberg'