Úterý, 25. 8. 

Ráno nás autobus odvezl opět do oblasti Spreewald, tentokrát nás vyložil po necelé hodině jízdy cca 45 km východně od Luckau na kraji městečka Werben. Odtud jsme již na kolech zamířili nejprve po cyklostezce do městečka Burg, kde jsme po vjezdu do města zamířili nejprve doprava k Bismarckturm, nacházející se na severovýchodním okraji města. Šlapat nahoru se nám nechtělo, tak jsme si věž pouze nafotili a vrátili se zpět do města, kde jsme se chvíli zdrželi nejprve u mlýna, poté u bývalého nádraží. Na západním okraji města jsme se napojili na Okurkovou cyklostezku, které se klikatila lesem podél kanálů plných kajakářů a pramic. V Suschow jsme se trochu zamotali, než jsem našel správný směr, po silničkách jsme dojeli do Stradowa, kde jsme sedali doleva a když jsme dojeli do Raddusch, zjistil jsem, že jsme ve Stradowě měli jet rovně. Nicméně jsme se přizpůsobili situaci a z Raddusch jsme zamířili ke slovanskému hradišti Slawenburg, které leží na druhé straně dálnice. Hradiště jsme si z dálky nafotili, protože na vstup do areálu jednak nebyl čas a jednak stál docela dost, a pokračovali jsme v cestě – opět jsme podjeli dálnici a opět jsme dojeli do Stradowa, kde jsme tentokrát jeli rovně, objeli jsme si okruh po cyklostezce podél rybníků a lesem a opětovně jsme se vynořili v Raddusch, kde jsme si dali pivo na zahrádce hotelu Radduscher Hafen. Po občerstvení jsme pokračovali na sever do vesnice Leipe, cyklostezka vedla typickým lužním lesem podél Sprévy a každou chvíli ji křižovali umělé či přírodní kanály. V Leipe jsme udělali pár fotek a poté již směr Lübbenau, kam jsme dorazili až kolem 16. hodiny. U stánku na parkovišti jsme koupili několikery Spreewaldské okurky, navigace nás dovedla k zaparkovanému autobusu a jelikož jsme měli ještě trochu času, zajeli jsme ještě do centra udělat pár fotek. Byli jsme tentokrát hodně pomalí, najeli jsme přes 51 km, ale trvalo to. 

Další den                                                                                           Zpět