5. den, sobota 16. 8.

V 9:00 jsme odjeli autobusem od hotelu tentokrát směrem na jih – opustili jsme Burgundsko a vjeli jsme do oblasti Beaujolais, samý to kopec. Autobus nás vyvezl asi 1 km pod Col du Fut d’Avenas, kde jsme vyndali kola a ten zbývající kilometr si vyšlápli. Poté nás čekal 9 km dlouhý sjezd plný krásných výhledů do centra oblasti města Beaujeu, kde se trasa dělila na delší, plnou kopců, a kratší, s mírnými kopečky. Volili jsme tu mírnější (a dobře jsme udělali) a po krátkém občerstvení v kavárničce v Beaujeu a prohlídce městečka jsme vyrazili po cyklostezce směrem na Brouilly. Tady, kousek od kruháku, jsme najeli na silnici a občas i přes kopečky jsme mířili na Odenas a St. Etienne, kde jsme uhnuli na cíl naší cesty – Vaux en Beaujolais neboli Clochemerle. Snad ještě lepší je český název – Zvonokosy, dějiště světoznámého románu Gabriela Chevalliera. Posledních 5 km bylo sice do kopce, ale vzhledem k celkově pohodové trase se to dalo vydržet. Od 15 do 17 hodin jsme pak strávili čas focením náměstíčka, kde jsou na domech namalované výjevy z románu a uprostřed stojícího pisoáru, jenž byl v románu hlavním zdrojem nepokojů, ale hlavně jsme poseděli v přilehlé vinárně a posílili jsme se vínem Beaujolais. Se zpožděním pouhých deset minut jsme pak po 17. hodině vyrazili zpět k hotelu – byla to taková vinná sobota.

Zvonokosy

Profil

ZPĚT                                                                                           DALŠÍ DEN