Engadin, 6. - 9. 6. 

Zájezd to byl výjimečný hned z několika důvodů – jednak jsme byli pouze čtyři klienti, jednak to byl snad nejkrásnější zájezd, který jsme za ta leta na kole absolvovali. Za to, že se vůbec uskutečnil, patří velké poděkování CK Rubikon, která projevila neskonalou velkorysost, když zájezd z důvodu nízkého počtu účastníků nezrušila. Navíc oba zástupci CK Rubikon, Honza, který řídil dodávku VW, i průvodce Lubor, který se staral o technické zabezpečení, byli muži na svém místě, skuteční profesionálové. Oba byli úžasní.

1. den                          2. den                          3. den                          4. den