Provence v pohodě 7. den, 5.7. Čt            

Odjezd v 8.30 hod. do Nimes, kam jsme dorazili v cca 10.00 a zaparkovali na Avenue Feuchéres před vlakovým nádražím. Společně jsme prošli parkem Charlese de Gaullea, obešli jsme arénu a vstoupili jsme do starého města. Uličkami jsme se propletli ke katedrále sv. Castora, cestou jsme si pro štěstí sáhli na čumák krokodýla, kterého má město ve znaku a došli jsme           k Maison Carrée, což je elegantní římský chrám z 2. stol. po Kristu a patří k nejlépe zachovalým na světě.V uličce naproti jsme se zastavili v Info Centru, na bulváru Victora Huga jsme se občerstvili a vyrazili k zahradám Jardin de la Fontaine, kterými jsme prošli a vystoupali jsme nahoru na pahorek Mont Cavalier ke věži Tour Magne, jenž bývala součástí římského opevnění.     Z vrcholu věže byl nádherný pohled na celé město, takže fotoaparáty cvakaly. Cestou zpět k autobusu jsme se ještě zastavili na tržnici La Coupole des Hales, kde pomalu končila přehlídka všemožných laskomin, a potom jsme již vyrazili busem kousek za město, kde nás vysadil i s koly. Po silnici jsme vyrazili do městečka Uzés, kde začínal kdysi akvadukt přivádějící vodu do 50km vzdáleného Nimes. Městečko jsme si prošli, občerstvili se v kavárně a potom jsme pokračovali po klidných silničkách mimo hlavní silnici k velkolepému stavebnímu dílu starému 2000 let - k Pont du Gard, který byl součástí již výše zmiňovaného akvaduktu. Celá stavba je vysoká 49 m a svému účelu sloužila zhruba 400 až 500 let. Byli prostě páni stavitelé! Po prohlídce mostu jsme již busem vyrazili do kempu na večeři.

 ZPĚT                                     FOTO 7                                  DALŠÍ DEN