Provence v pohodě, 28.6. - 8.7.2007

28.6. Čt 

Cesta, pořádaná Adventurou, začínala tradičně na Pankráci, kam nás opět tradičně dopravil Transit hlavního sponzora. Dorazili jsme poměrně pozdě, skoro všichni již byli naloženi a naši přátelé - Zdeněk s Marcelou z Velkého Meziříčí, nám již drželi místa. Odjezd byl v pravé poledne a po cestě k hraničnímu přechodu jsme ještě dvakrát nabírali účastníky zájezdu - někde v okolí Berouna a v Plzni. Překročení hranic do SRN bylo bez problémů, nikdo po nás nic nechtěl a pokračovali jsme pořád na západ  po E 50 kolem Ambergu, Norimbergu až pod Heidelberg, kde jsme se stočili k jihu podél Rýna, minuli jsme Karlsruhe a kousek pro Freiburgem  jsme přejeli přes Rýn do Francie u Mulhouse. Jihozápadním směrem jsme jeli až kousek pod Dijon, kde jsme zamířili k jihu - to všechno, s výjimkou krátkého úseku před Ambergem, po dálnici, kterou jsme opustili až v Montpellier, ale to nám chybělo do cíle již jen pár kilometrů.

1. den                              4. den                              7. den

2. den                              5. den                              8. den

3. den                              6. den                              9. den